image banner
BÁO CÁO THAM LUẬN CỦA THANH TRA QUẬN LÊ CHÂN Tại Hội nghị Tổng kết công tác Ngành Thanh tra năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố ngày 27/12/2019
Một số kinh nghiệm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 trên địa bàn quận Lê Chân

BÁO CÁO THAM LUẬN CỦA THANH TRA QUẬN LÊ CHÂN

Tại Hội nghị Tổng kết công tác Ngành Thanh tra năm 2019

của Ủy ban nhân dân Thành phố ngày 27/12/2019

Một số kinh nghiệm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 trên địa bàn quận Lê Chân

Tham nhũng là một hiện tượng xã hội tiêu cực, ăn sâu bám rễ trong mọi hoạt động của xã hội. Ở Việt Nam chúng ta, tham nhũng có những đánh giá cho là đang trở thành quốc nạn, là những lực cản nặng nề nhất cho sự phát triển, là một tệ nạn có nguy cơ đe dọa sự tồn vong của quốc gia, của dân tộc ta. Đối với những hành vi tham nhũng, quan liêu, hách dịch, cửa quyền của một số lãnh đạo, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị, trong các cơ quan, đơn vị đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, danh dự của chính quyền, làm xói mòn lòng tin của nhân dân đối với Đảng.

Trước những khó khăn, thách thức trong công tác phòng, chống tham nhũng và những hạn chế của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2015; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 ra đời xác định nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng một cơ chế phòng ngừa tham nhũng toàn diện và sâu rộng, qua đó góp phần xây dựng một cơ chế quản lý nhà nước, quản lý xã hội công khai, minh bạch để “không thể tham nhũng”; đồng thời, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ cho việc phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng để “không dám tham nhũng”; đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của Luật PCTN với Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật khác có liên quan; có những bước đi phù hợp nhằm nâng cao mức độ tuân thủ các yêu cầu của Công ước Liên hợp quốc về Chống tham nhũng mà Việt Nam là quốc gia thành viên.

Ngay sau khi Luật phòng chống tham nhũng năm 2018 có hiệu lực thi hành; được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Quận ủy, sự hướng dẫn và quan tâm tận tình của Thanh tra thành phố, sự chủ động, tích cực tổ chức triển khai nghiêm túc của Ủy ban nhân dân quận, sự phối hợp nhiệt tình, trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội quận và Hội đồng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng nhân dân quận; sự chủ động, kịp thời, trách nhiệm cao trong công tác tham mưu của Thanh tra quận về công tác tuyên truyền phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Luật phòng chống tham nhũng năm 2018, qua đó các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng được triển khai hiệu quả, tuyên truyền rộng rãi tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong toàn Quận; góp phần phát huy trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị; nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức viên chức; lấy hiệu quả của công tác phòng chống tham nhũng là một trong những tiêu chí quan trọng đánh giá năng lực, kết quả công tác. Qua đó, xác định rõ trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền về công cuộc phòng, chống tham nhũng của toàn Đảng, toàn dân, nêu cao tinh thần tự giác, gương mẫu trong phòng, chống tham nhũng ở nội bộ cơ quan, đơn vị, nhằm thực hiện hiệu quả đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” (thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ); đồng thời gắn với việc thực hiện hiệu quả Chương trình hành động số 05/Ctr/TU ngày 31/3/2017 của Thành ủy (thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết trung ương 3, khóa X và Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Để Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 được triển khai sâu rộng, hiệu quả cao, quận Lê Chân đã thực hiện tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, cụ thể: tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt của quận; Hội nghị viên chức gồm các đồng chí trong Ban Giám hiệu, Ban Thanh tra nhân dân, Ban chấp hành công đoàn, giáo viên dạy môn Giáo dục công dân trong các trường học thuộc quận; công tác tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh, bảng tin được triển khai tới cơ sở, địa bàn tổ dân phố; treo tranh, ảnh, khẩu hiệu ở trụ sở nơi làm việc, nhà văn hóa của các tổ dân phố; tuyên truyền qua phát hành tờ rơi, tài liệu có tính lưu động, tuyên truyền được đa dạng đối tượng; xây dựng chuyên mục tin bài về phòng, chống tham nhũng trên Cổng thông tin điện tử quận, phường...

Mỗi hình thức tuyên truyền đều có ưu điểm và hạn chế nhất định; đứng trước thực tiễn những khó khăn, bộn bề công việc, trước những áp lực phải hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong những tháng ngày cuối năm 2019; để phát huy hiệu quả cao về công tác tuyên truyền, phổ biến Luật phòng, chống tham nhũng, Thanh tra quận đã nghiên cứu, phát huy sáng kiến trong công tác tham mưu  với Ủy ban nhân dân quận về giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 bằng hình thức “Trả lời câu hỏi trắc nghiệm Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018’’. Việc áp dụng này đã được triển khai tới 100% lãnh đạo, công chức, viên chức, nhân viên trong toàn quận.

Phiếu trả lời câu hỏi trắc nghiệm bố cục gồm 19 câu hỏi có tính hệ thống xuyên suốt đòi hỏi người tham gia phải nghiên cứu, hiểu Luật thì mới có thể chọn đáp án đúng. Mỗi cá nhân tham gia trả lời câu hỏi trắc nghiệm không bị bó buộc về thời gian; chủ động, linh hoạt nghiên cứu, tìm hiểu Luật phòng chống tham nhũng ở mọi lúc, mọi nơi cho nên cơ quan Nhà nước tiết kiệm được thời gian hành chính so với tổ chức hội nghị. Bên cạnh đó, Phiếu trả lời câu hỏi trắc nghiệm còn có thêm một nội dung bổ sung đề nghị các cá nhân tham gia tự đặt thêm 3 câu hỏi liên quan đến pháp luật về phòng, chống tham nhũng nhằm mang tính đôn đốc nhắc nhở người tham gia phải nghiên cứu tìm hiểu kỹ lưỡng, tránh sự sao chép. Đối với nội dung này sẽ tổng hợp được những ý kiến, những vướng mắc của nhiều người khi tìm hiểu về Luật Phòng, chống tham nhũng; từ đó sẽ xử lý, phân loại các nhóm nội dung vướng mắc, đề ra giải pháp và lựa chọn những phương pháp tuyên truyền thiết thực, hiệu quả hơn nữa.

Với phương pháp được triển khai tại quận Lê Chân tới các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các phòng, ban, đơn vị, Ủy ban nhân dân các phường và các trường học thuộc quận đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền với hình thức tuyên truyền này, có thể nhân rộng và áp dụng tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, các em học sinh, sinh viên, người lao động trong các doanh nghiệp, các đơn vị địa phương trong cả nước.

Đối với công tác phòng chống tham nhũng nói chung và công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về Luật phòng chống tham nhũng năm 2018 nói riêng được xác định là nhiệm vụ quan trọng, khó khăn, lâu dài cần đến sự chung tay góp sức của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân. Đến với Hội nghị hôm nay, tôi xin phép được chia sẻ kinh nghiệm về nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 đã được triển khai, áp dụng thực tiễn trên địa bàn quận Lê Chân./.

 

Tin liên quan
hệ thống văn bản
Thư viện ảnh
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0