image banner
Kỳ họp chuyên đề HĐND quận Lê Chân khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương và Luật đầu tư công năm 2029; được sự nhất trí của Ban Thường vụ Quận ủy, chiều ngày 13/11/2023 HĐND quận Lê Chân khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền.
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương và Luật đầu tư công năm 2029; được sự nhất trí của Ban Thường vụ Quận ủy, chiều ngày 13/11/2023 HĐND quận Lê Chân khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền.
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Tại kỳ họp, các vị đại biểu HĐND quận đã được nghe các báo cáo, tờ trình về điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2023; điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2023. Đồng thời, nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế xã hội và phát biểu đại diện của phòng Tài chính - Kế hoạch nêu rõ lý do điều chỉnh làm căn cứ để các đại biểu xem xét thông qua. Các vị đại biểu HĐND quận đã thảo luận, thống nhất cao và biểu quyết thông qua 02 dự thảo Nghị quyết gồm:
1. Nghị quyết điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu chi ngân sách địa
phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2023;
2. Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 và Kế hoạch đầu tư công năm 2023.
KP
hệ thống văn bản
Thư viện ảnh
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0