image banner
Lịch tuần 12
LỊCH CÔNG TÁC CỦA TTQU - HĐND - UBND - UBMTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ QUẬN LÊ CHÂN 
Tuần 12: Từ ngày 18 đến 22 tháng 03 năm 2019
THỜI GIAN  NỘI DUNG CÔNG VIỆC LÃNH ĐẠO
CHỦ TRÌ
ĐƠN VỊ CHUẨN BỊ, THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM
Thứ 2 (18/03) Sáng 07 giờ 30: Giao ban Lãnh đạo UBND quận Đ/c CTUB VPHĐND&UBND quận chuẩn bị PH2UB
07 giờ 30: Đ/c Duyên - PCTUB dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường An Dương lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019 - 2024   VPHĐND&UBND quận chuẩn bị xe Số 36/128
Tôn Đức Thắng
08 giờ: Đ/c PBTTTQU dự Khai mạc lớp bồi dưỡng phát triển Đảng Đ/c PBTTTQU VPQU chuẩn bị Trung tâm
BDCT Quận
08 giờ: Giao ban công tác HĐND quận Đ/c PCTHĐND VPHĐND&UBND quận chuẩn bị PK2UB
09 giờ: Họp chuẩn bị nội dung Kỳ họp bất thường HĐND quận Đ/c CTUB Mời Trường các phòng: QLĐT, TCKH, GD&ĐT cùng dự;
Lịch thay giấy mời
PH2UB
09 giờ: Giao ban công tác Xây dựng Đảng Đ/c PBTTTQU Trưởng các ban XDĐ, Lãnh đạo VPQU PHQU
09 giờ 30: Họp về phương án bảo vệ nhà thầu thi công Dự án 4,3ha Đ/c Tân - PCTUB Mời các thành phần theo GM số 146/GM-UBND ngày 15/3/2019 của UBND quận; BQLDA quận chuẩn bị báo cáo; PH2UB
Chiều 14 giờ: Họp liên tịch TTHĐND - UBND - UBMTTQVN quận chuẩn bị các nội dung Kỳ họp bất thường HĐND quận Đ/c CTHĐND VPHĐND&UBND quận chuẩn bị và mời PHQU
14 giờ 30: Đ/c Tân - PCTUB dự buổi làm việc về các nội dung trong Kết luận của Thanh tra Chính phủ   Mời Trưởng các phòng, đơn vị: TNMT, TTPTQĐ cùng dự;
VPHĐND&UBND quận chuẩn bị xe
Sở TN&MT
16 giờ: Họp chuẩn bị cưỡng chế trường hợp xây dựng trái phép tại phường Vĩnh Niệm Đ/c CTUB Mời đ/c Tân - PCTUB dự;
Phòng QLĐT, TNMT chuẩn bị và mời
PH2UB
Tối 19 giờ 30: Chương trình văn nghệ hưởng ứng Lễ hội Danh tướng Phạm Tử Nghi Đ/c Duyên - PCTUB VPHĐND&UBND quận chuẩn bị xe Lăng Đôn
Thứ 3 (19/03) Sáng Cả ngày: Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và công nghệ thông tin Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 Đ/c Duyên - PCTUB Chi cục Thống kê chuẩn bị và mời;
VPHĐND&UBND quận phối hợp
HTUB
08 giờ: Đ/c PBTTTQU làm việc với các tổ chức xã hội quận   VPQU chuẩn bị và mời PHQU
08 giờ: Lãnh đạo quận làm việc với đ/c Trưởng Công an quận về Phương án bảo vệ cưỡng chế tại phường Vĩnh Niệm Đ/c CTUB Mời Trưởng các phòng chuyên môn thuộc quận cùng dự;
Lịch thay giấy mời
PH2UB
08 giờ: Dự Mít tinh hưởng ứng Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 Đ/c Duyên - PCTUB VPHĐND&UBND quận chuẩn bị xe Nhà Hát
Thành phố
08 giờ 30: Đ/c Tân - PCTUB dự Lễ phát động hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2019 và Chương trình ký cam kết doanh nghiệp sản xuất, cung cấp dịch vụ đảm bảo an toàn, chất lượng vì người tiêu dùng   VPHĐND&UBND quận chuẩn bị xe Số 104 Lương Khánh Thiện
Thứ 3 (19/03) Chiều 14 giờ: Họp Ban Thường vụ Quận ủy Đ/c BTQU VPQU chuẩn bị và mời PHQU
14 giờ: Họp với các hộ thuộc Dự án Nút giao thông Nguyễn Văn Linh Đ/c Tân - PCTUB Trung tâm PTQĐ, UBND phường Dư Hàng Kênh chuẩn bị và mời Phường
Dư Hàng Kênh
16 giờ: TTQU báo cáo Chủ tịch UBND thành phố   VPHĐND&UBND quận chuẩn bị xe UBND
Thành phố
Thứ 4 (20/03) Sáng Cả ngày: Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và công nghệ thông tin Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 Đ/c Duyên - PCTUB Chi cục Thống kê chuẩn bị và mời;
VPHĐND&UBND quận phối hợp
HTUB
Cả ngày: Triển khai bảo vệ nhà thầu thi công Dự án 4,3ha Đ/c Tân - PCTUB Mời phòng QLĐT, BQLDA, TTPTQĐ và các phòng cùng tham dự Cơ sở
08 giờ: Đ/c BTQU làm việc với Ban Tuyên giáo Quận ủy về công tác chuẩn bị bổ sung lịch sử Đảng bộ quận Đ/c PBTTTQU BTGQU chuẩn bị và mời PHQU
08 giờ: Họp kiểm điểm sau Kết luận của Thanh tra Chính phủ Đ/c CTUB Thanh tra, VPHĐND&UBND quận chuẩn bị và mời PH2UB
Chiều 14 giờ: Đ/c BTQU làm việc với Công ty Cổ phần Trường An Đ/c BTQU VPQU chuẩn bị và mời PHQU
14 giờ: Họp rút kinh nghiệm công tác tổ chức Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân năm 2019 Đ/c CTUB Phòng VHTT chuẩn bị và mời HTUB
Thứ 5 (21/03) Sáng 08 giờ: Đ/c BTQU làm việc với Chi cục Thuế quận Đ/c BTQU VPQU chuẩn bị và mời PHQU
08 giờ: Họp kiểm điểm tiến độ thực hiện Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐND và NQ 32/2018/NQ-HĐND của HĐND thành phố Đ/c CTUB Phòng QLĐT chuẩn bị và mời PH2UB
08 giờ: Khởi công xây dựng bè sông Thượng Lý tại phường Lam Sơn Đ/c Tân - PCTUB BQLDA chuẩn bị Phường
Lam Sơn
Chiều 08 giờ: Đ/c BTQU làm việc với Ban Tổ chức Thành ủy Đ/c BTQU VPQU chuẩn bị xe Thành ủy
Thứ 6 (22/03)  Sáng Cả ngày: Đ/c BTQU cùng các đ/c Nguyên UVBTVQU dâng hương tại nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Điện Biên Đ/c BTQU VPQU, VPHĐND&UBND quận chuẩn bị Tỉnh Điện Biên
08 giờ: Họp kiểm điểm tiến độ Dự án đầu tư xây dựng trục đường Hồ Sen - Cầu Rào II, Dự án 10,2ha và Hoàng Huy Commerce Đ/c PBTTTQU Mời đ/c Tân - PCTUB, Trưởng các phòng, ban, đơn vị: TNMT, TTPTQĐ, QLĐT, VPĐKĐĐ, Ban Thường vụ Đảng ủy các phường: Dư Hàng, Hàng Kênh, Dư Hàng Kênh, Kênh Dương, Vĩnh Niệm cùng dự; Lịch thay giấy mời PHQU
Chiều        
Trong Tuần        
- Các phòng, ban, đơn vị, phường liên quan tập trung công tác GPMB các Dự án Khu đô thị Cầu Rào II, đường Hồ Sen - CR2, mặt bằng 4,3ha, Nút giao thông Nguyễn Văn Linh, mặt bằng 10,2ha.
- Kiểm tra công tác TTĐH, VSMT trên địa bàn quận 03 buổi/ tuần. Phòng QLĐT chuẩn bị và mời. VPHĐND&UBND quận chuẩn bị xe.
- Hội nghị giao ban với cán bộ Tư pháp - Hộ tịch 15 phường; Thời gian: 14 giờ, ngày 21/3/2019 (Thứ Năm) tại Hội trường UBND quận - số 10G Hồ Sen.
- Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Trại Cau lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019 - 2024; Thời gian: 07 giờ 30, ngày 22/3/2019 (Thứ Sáu) tại Trung tâm BDCTquận - số 202 Tô Hiệu.
hệ thống văn bản
Thư viện ảnh
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0