image banner
Quyết định về việc công bố Danh mục, nội dung thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;...
Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ trên địa bàn thành phố Hải Phòng, nội dung thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của uỷ ban nhân dân cấp Huyện và cơ quan chuyên môn cấp Huyện.

/PortalFolders/ImageUploads/QLC/69/TTHC 2022/Phong Noi vu/C.Thẩm quyền của UBND cấp huyện (3).doc
/PortalFolders/ImageUploads/QLC/69/TTHC 2022/Phong Noi vu/QĐ Số 1534-QĐ-UBND về việc công bố Danh mục TTHC lĩnh vực Nội vụ trên địa bàn TPHP.pdf
hệ thống văn bản
Thư viện ảnh
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0