image banner
Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh phường Trại Cau tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2023
Ngày 17/8,Tại Trung tâm Chính trị quận, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh phường Trại Cau đã chủ trì tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2023
Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh phường Trại Cau tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2023
Ngày 17/8,Tại Trung tâm Chính trị quận, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh phường Trại Cau đã chủ trì tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2023 nhằm quán triệt, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, các đoàn thể chính trị xã hội phường, công chức chuyên môn, cán bộ không chuyên trách cấp phường; Bí thư, Phó Bí thư chi bộ cơ sở, tổ phó tổ dân phố, trưởng các đoàn thể tổ dân phố và đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam không thuộc đối tượng 4 cấp quận quản lý.
Lớp bồi dưỡng triển khai trong 04 ngày với 120 học viên của 8 phường thuộc cụm I gồm: Trại Cau, An Dương, An Biên, Trần Nguyên Hãn, Lam, Sơn, Cát Dài, Niệm Nghĩa. Tham gia chương trình bồi dưỡng các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu 09 chuyên đề gồm: Các quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý nhà nước về an ninh chính trật tự trong tình hình mới; Về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Nội dung cơ bản về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Nội dung cơ bản của Luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, An ninh mạng, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Lực lượng dự bị động viên; Phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; Xây dựng, quản lý lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới.
Kết thúc khóa học, học viên sẽ tham gia viết bài thu hoạch cuối khóa và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình Giáo dục Quốc phòng - An ninh thuộc đối tượng 4 theo đúng quy định của Luật Giáo dục Quốc phòng và An ninh.
LA
hệ thống văn bản
Thư viện ảnh
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0