image banner
QUẬN LÊ CHÂN: DIỄN TẬP CHIẾN ĐẤU PHƯỜNG TRẦN NGUYÊN HÃN TRONG KHU VỰC PHÒNG THỦ NĂM 2023
phường Trần Nguyên Hãn tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2023.
QUẬN LÊ CHÂN: DIỄN TẬP CHIẾN ĐẤU PHƯỜNG TRẦN NGUYÊN HÃN TRONG KHU VỰC PHÒNG THỦ NĂM 2023
Ngày 27/6/2023, phường Trần Nguyên Hãn tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2023. Đến dự và chỉ đạo Cuộc Diễn tập có đồng chí Nguyễn Xuân Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận, đồng chí Thượng tá Nguyễn Huy Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự quận, Phó Ban thường trực Ban chỉ đạo diễn tập; các đồng chí trong Ban Chỉ đạo diễn tập; đại biểu là lãnh đạo đại diện các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan của quận.
Cuộc diễn tập với mật danh DT-23 gồm các giai đoạn: Chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao; chuyển hoạt động của địa phương từ trạng thái có tình huống vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; thực binh là “thực hành sơ tán nhân dân ra khỏi khu vực trọng điểm địch đánh phá”.
Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ phường Trần Nguyên Hãn với mục đích: Cụ thể hoá quan điểm, đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân của Đảng ở cơ sở; hoàn thiện, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của cấp uỷ, chính quyền; trình độ công tác tham mưu của các ban, ngành, đoàn thể về công tác Quốc phòng An ninh, nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy của Ban chỉ huy Quân sự, Công an, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể địa phương về khả năng hoạt động chiến đấu phòng thủ của lực lượng dân quân tự vệ và an ninh cơ sở. Thông qua diễn tập để kiểm tra, bổ sung, hoàn thiện kế hoạch chiến đấu phòng thủ, kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với Quốc phòng - An ninh, Quốc phòng - An ninh với phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng chống có hiệu quả chiến lược "Diễn biến hòa bình", “Bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch; nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và phối hợp giữa các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn khi có tình huống xảy ra; đồng thời, làm cơ sở để rút kinh nghiệm trong chỉ đạo xây dựng, huấn luyện lực lượng vũ trang và bổ sung kế hoạch chiến đấu phòng thủ cho phù hợp với thực tiễn trong tình hình mới./.
Vũ Bình Phương - Ban CHQS quận Lê Chân
hệ thống văn bản
Thư viện ảnh
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0