image banner
Về quyền lợi, chế độ, chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với quân nhân tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân quân nhân tại ngũ

Về quyền lợi, chế độ, chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với quân nhân tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân quân nhân tại ngũ

* Đối với quân nhân đang tại ngũ trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân:

1. Được bảo đảm cung cấp kịp thời, đủ số lượng, đúng chất lượng về lương thực, thực phẩm, quân trang, thuốc phòng bệnh, chữa bệnh, được bảo đảm chỗ ở, phụ cấp hàng tháng (thấp nhất là binh nhì 0,4 mức lương tối thiểu và 25% phụ cấp công vụ, từ tháng 7/2013 là: 727.000đ/ tháng các năm tiếp theo sẽ tăng theo mức lương tối thiểu khi được điều chỉnh) và nhu cầu về văn hóa, tinh thần phù hợp với tính chất nhiệm vụ của quân đội theo chế độ, tiêu chuẩn, định lượng do chính phủ quy định;

2. Từ tháng thứ mười ba trở đi được nghỉ phép theo chế độ; các trường hợp nghỉ vì lý do đột xuất khác do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quy định;       

3. Công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân có từ đủ 24 tháng đến dưới 36 tháng phục vụ tại ngũ được tạo điều kiện ôn tập, dự thi vào các Học viện, trường Công an nhân dân; Khi xét nguyện vọng vào các trường Trung cấp Công an nhân dân được cộng thêm 02 điểm; Thời gian nghỉ ôn, dự thi tối đa là 15 ngày.

4. Từ tháng thứ hai lăm trở đi được hưởng thêm 250% phụ cấp quân hàm hiện hưởng hàng tháng;

5. Được tính nhân khẩu ở gia đình khi gia đình được cấp hoặc điều chỉnh diện tích nhà ở, đất xây dựng nhà ở và đất canh tác;

6. Được tính thời gian tại ngũ vào thời gian công tác;

7. Được ưu đãi về bưu phí;

8. Có thành tích trong chiến đấu, công tác, huấn luyện được khen thưởng theo quy định của pháp luật;

9. Trong trường hợp bị thương, bị bệnh khi làm nhiệm vụ thì được hưởng chế độ ưu đãi theo quy định của pháp luật;

10. Được Nhà nước bảo đảm chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội, Luật bảo hiểm y tế;

11. Được tạm hoãn trả và không tính lãi suất khoản vay từ ngân hàng chính sách xã hội mà trước khi nhập ngũ là thành viên hộ nghèo, học sinh, sinh viên theo quy định của pháp luật;

12. Được ưu tiên trong tuyển sinh quân sự.

* Đối với quân nhân xuất ngũ:

a) Quân nhân phục vụ trong Quân đội nhân dân khi xuất ngũ được hưởng các khoản trợ cấp sau:

- Trợ cấp xuất ngũ bằng 04 tháng lương tối thiểu, trợ cấp học nghề 06 tháng lương tối thiểu; bảo hiểm xã hội mỗi năm công tác là 1,5 tháng lương tối thiểu (2 năm là 03 tháng lương tối thiểu), tiền tàu xe về địa phương, tiền ăn đi đường, tiền chia tay ra quân: Tổng cộng từ tháng 7/2013 là hơn 16 triệu đồng các năm tiếp theo sẽ tăng theo mức tăng của lương tối thiểu khi được điều chỉnh.

- Ngoài ra mỗi quân nhân được cấp 01 thẻ học nghề: Thời hạn 12 tháng. Nếu học nghề dưới 12 tháng quân nhân được hưởng theo số tháng học; học nghề trên 12 tháng thì được hưởng đủ 12 tháng dư tháng nào thì đóng góp theo quy định.

- Trước khi nhập ngũ đang học tập hoặc có giấy gọi vào học tập tại các trường thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học thì được bảo lưu kết quả, được tiếp nhận vào học ở các trường đó;

- Được trợ cấp tạo việc làm;

- Trước khi nhập ngũ đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội thì khi xuất ngũ cơ quan, tổ chức đó phải có trách nhiệm tiếp nhận lại, bố trí việc làm và bảo đảm thu nhập không thấp hơn trước khi nhập ngũ; trường hợp cơ quan, tổ chức đó đã giải thể thì cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp có trách nhiệm bố trí việc làm phù hợp;

- Trước khi nhập ngũ đang làm việc tại tổ chức kinh tế thì khi xuất ngũ tổ chức đó phải có trách nhiệm tiếp nhận lại, bố trí việc làm và bảo đảm tiền lương, tiền công tương xứng với vị trí việc làm và tiền lương, tiền công trước khi nhập ngũ; trường hợp tổ chức kinh tế đã chấm dứt hoạt động, giải thể hoặc phá sản thì việc giải quyết chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ được thực hiện như đối với người lao động của tổ chức kinh tế đó theo quy định của pháp luật;

Được giải quyết quyền lợi về bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội;

Đối với hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ theo quy định tại khoản 1 Điều 43 và khoản 1 Điều 48 của Luật này, khi về địa phương được chính quyền các cấp, cơ quan, tổ chức ưu tiên sắp xếp việc làm và cộng điểm trong tuyển sinh, tuyển dụng công chức, viên chức; trong thời gian tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của ngạch tuyển dụng tương ứng với trình độ đào tạo.

b) Đối với công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân:

- Hết thời hạn phục vụ tại ngũ có đủ tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu sử dụng của Công an nhân dân, nếu tự nguyên và Công an nhân dân có nhu cầu thì được xét chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp.

- Được dự thi thêm 01 lần ngay sau khi có Quyết định xuất ngũ.

- Thời gian được tính tham gia đóng bảo hiểm xã hội là 3 năm 0 tháng. Được trợ cấp Bảo hiểm xã hội một lần, trợ cấp tạo việc làm, trợ cấp xuất ngũ, phụ cấp bậc hàm, tiền tàu xe về nơi cư trú; Với tổng số tiền là trên 25 triệu đồng, các năm tiếp theo sẽ tăng theo mức tăng của lương tối thiểu khi được điều chỉnh.

* Đối với thân nhân quân nhân tại ngũ:

* Học sinh là con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sỹ quan - binh sỹ tại ngũ được miễn học phí khi học ở các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông của nhà nước.

* Gia đình của hạ sỹ quan - binh sỹ tại ngũ được trợ cấp khó khăn đột xuất, cụ thể như sau:

- Trợ cấp khó khăn đột xuất trong trường hợp gia đình hạ sỹ quan - binh sỹ gặp tại nạn, hoả hoạn, thiên tai; bố, mẹ, vợ ( hoặc chồng), con đẻ, con nuôi hợp pháp ốm đau nằm bệnh viện từ 01 tuần trở lên hoặc ốm đau tại nhà có chứng nhận của địa phương từ 01 tháng trở lên được hưởng mức trợ cấp: 500.000đ/suất/lần; không quá 02 lần/ năm.

- Trợ cấp khó khăn đột xuất trong trường hợp bố, mẹ, vợ (hoặc chồng), con đẻ, con nuôi hợp pháp từ trần; mức trợ cấp: 1.000.000đ.

- Thân nhân của hạ sỹ quan - binh sỹ tại ngũ gồm: bố, mẹ, vợ ( hoặc chồng), con đẻ, con nuôi hợp pháp được thực hiện chế độ bảo hiểm y tế theo quy định hiện hành. Mức đóng bảo hiểm y tế hàng tháng cho 01 người là 3% tiền lương tối thiểu chung theo quy định của Chính phủ tại thời điểm mua thẻ Bảo hiểm y tế; thẻ bảo hiểm y tế quy định chung là 02 năm.

 

 

hệ thống văn bản
Thư viện ảnh
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0