image banner
Đảng ủy phường Hồ Nam, Dư Hàng, Trần Nguyên Hãn tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Chiều ngày 09/01/2024, Đảng ủy các phường Hồ Nam, Dư Hàng, Trần Nguyên Hãn tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

 Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Minh Ngọc - Uỷ viên BTV, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Quận uỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị Quận; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam các phường; UVBTV, UVBCH Đảng bộ, UBMTTQ, BCH các tổ chức chính trị - xã hội và Đảng viên các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ 03 phường Hồ Nam, Dư Hàng, Trần Nguyên Hãn.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Minh Ngọc - Uỷ viên BTV, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Quận uỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị Quận đã thông tin tới các đại biểu những nội dung cơ bản của 4 Nghị quyết được thông qua tại Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, bao gồm: Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 về “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”; Nghị quyết số 44-NQ/TW, ngày 24/11/2023 về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 về “Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”.

Hội nghị nhằm giúp cán bộ, đảng viên Đảng bộ các phường tiếp tục quán triệt, nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn những quan điểm, định hướng cơ bản của Đảng tại Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ các nội dung cơ bản của Nghị quyết trên cơ sở đó vận dụng vào triển khai thực hiện các nhiệm vụ đươc nêu một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế tại từng địa bàn, cơ quan, đơn vi.

LA

hệ thống văn bản
Thư viện ảnh
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0