image banner
Quyết định về việc triệu tập kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân quận khoá XIX (nhiệm kỳ 2021 - 2026)
Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019;
Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Quận uỷ.
Quyết định về việc triệu tập kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân quận khoá XIX (nhiệm kỳ 2021 - 2026)

/PortalFolders/ImageUploads/QLC/69/HDND/QĐ triệu tập kỳ họp.pdf
/PortalFolders/ImageUploads/QLC/69/HDND/Chương trình kỳ họp (DK).pdf
/PortalFolders/ImageUploads/QLC/69/HDND/Chương trình kỳ họp (ban hành).docx
/PortalFolders/ImageUploads/QLC/69/HDND/BC HĐND 67.pdf
/PortalFolders/ImageUploads/QLC/69/HDND/BC HĐND 68.pdf
/PortalFolders/ImageUploads/QLC/69/HDND/BC UBND 308.pdf
/PortalFolders/ImageUploads/QLC/69/HDND/1. Báo cáo 320a.pdf
/PortalFolders/ImageUploads/QLC/69/HDND/CamScanner 07-11-2022 16.10.pdf
hệ thống văn bản
Thư viện ảnh
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0