image banner
Thông báo quyết định triệu tập kỳ họp thứ nhất HĐND quận Lê Chân khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Thực hiện Kế hoạch số 37/KH-HĐND ngày 07/6/2021 của HĐND quận về việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất HĐND quận khoá XIX (nhiệm kỳ 2021-2026); Chủ tịch HĐND quận khóa XVIII quyết định triệu tập kỳ họp thứ nhất HĐND quận khóa XIX, thời gian 1/2 ngày, khai mạc vào hồi 07h30’ ngày 25 tháng 6 năm 2021, tại Hội trường Quận ủy (số 10H Hồ Sen).

Thông báo quyết định triệu tập kỳ họp thứ nhất  HĐND quận Lê Chân khoá XIX (nhiệm kỳ 2021-2026)
Thực hiện Kế hoạch số 37/KH-HĐND ngày 07/6/2021 của HĐND quận về việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất HĐND quận khoá XIX (nhiệm kỳ 2021-2026); Chủ tịch HĐND quận khóa XVIII quyết định triệu tập kỳ họp thứ nhất HĐND quận khóa XIX, thời gian 1/2 ngày, khai mạc vào hồi 07h30’ ngày  25 tháng 6 năm 2021, tại Hội trường Quận ủy (số 10H Hồ Sen).

Nội dung chủ yếu của kỳ họp: 

1. Ủy ban bầu cử quận báo cáo kết quả cuộc bầu cử đại biểu HĐND quận và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND quận khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026;

2. Hội đồng nhân dân quận tiến hành bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân quận;

  3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận thông báo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri quận tại các cuộc tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu HĐND quận khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026;

4. Quyết định Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND quận khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026;

5. Quyết định số lượng Ủy viên các Ban của HĐND quận khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026;

6. Thực hiện một số nội dung khác theo luật định;

HĐND quận thông báo đến các cơ quan, đơn vị, các vị đại biểu HĐND quận khóa XIX, nhân dân quận biết và theo dõi kỳ họp./.

hệ thống văn bản
Thư viện ảnh
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0