image banner
Chương trình kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân quận khóa XVIII (nhiệm kỳ 2016 - 2021)

CHƯƠNG TRÌNH

Kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân quận, khóa XVIII

(Nhiệm kỳ 2016-2021)

Kỳ họp thứ 10 HĐND quận khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 tiến hành trong 01ngày: 10/7/2020 với chương trình cụ thể như sau:

* Buổi sáng ngày 10/7: Đại biểu làm việc tại hội trường

1. Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

2. Báo cáo dự kiến chương trình kỳ họp.

3. Phát biểu khai mạc kỳ họp.

4. Đại diện lãnh đạo UBND quận báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân quận về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh quận 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020.

5. Đại diện lãnh đạo UBND quận báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân quận.

6. Đại diện lãnh đạo UBND quận trình các Tờ trình Quyết toán ngân sách quận năm 2019; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020; dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2021; lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025; tờ trình về việc cấp hỗ trợ gạch, cát, đá để cải tạo nâng cấp vỉa hè, đường xung quanh khu tập thể Lô 7, phường Lam Sơn và vỉa hè đường xung quanh khu tập thể Lâm Tường, phường Hồ Nam năm 2020; tờ trình về việc cấp hỗ trợ sơn để sơn lại mặt ngoài công trình tại tuyến đường Nguyễn Công Trứ - Phường Hàng Kênh và đường Chùa Hàng - Phường Hồ Nam, Dư Hàng năm 2020.

7. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

8.  Đồng chí Bí thư Quận ủy phát biểu chỉ đạo.

9. Đại diện TT HĐND quận báo cáo Chương trình giám sát của HĐND quận năm 2021.

  • · Kỳ họp nghỉ giải lao 15 phút

10. Đại diện Thường trực HĐND quận báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tham gia vào kỳ họp thứ 10 HĐND quận.

11. Đại diện TT HĐND quận báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

12. Xem xét các báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, chi cục Thi hành án quận về: tình hình thực hiện quyền công tố, kiểm soát các hoạt động tư pháp; công tác xét xử; công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

* Buổi chiều ngày 10/7:

13. Đồng chí Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận báo cáo (tóm tắt) thẩm tra báo cáo của UBND quận về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; về Quyết toán ngân sách quận năm 2019; dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021; Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025.

14. Đồng chí Trưởng Ban pháp chế HĐND quận báo cáo (tóm tắt) thẩm tra việc thi hành pháp luật, hoạt động của các cơ quan tư pháp, công tác quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; báo cáo công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; báo cáo công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; báo cáo giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm,nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 và kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 9 HĐND quận.

15. Đồng chí Chủ tịch UBND quận phát biểu làm rõ một số nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban nhân dân quận 6 tháng cuối năm 2020.

  • ·  Kỳ họp nghỉ giải lao 15 phút

16. Đại diện TT HĐND quận trình Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND quận; tờ trình miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Pháp chế HĐND quận; tờ trình cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu đối với đại biểu nghỉ hưu và chuyển công tác.

17. Chủ tịch UBND quận trình Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND quận; bầu bổ sung Ủy viên UBND quận khóa XVIII nhiệm kỳ 2016-2021.

18. Thực hiện một số nội dung công tác nhân sự khác theo thẩm quyền.

19. Thông qua các dự thảo nghị quyết:

  - Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND quận.

  - Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Pháp chế HĐND quận.

- Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND quậndo chuyển công tác và nghỉ hưu theo chế độ.

- Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND quận nhiệm kỳ 2016-2021

- Nghị quyết về việc bầu bổ sung Ủy viên UBND quận.

- Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020.

- Nghị quyết về việc Quyết toán ngân sách quận năm 2019.

- Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020.

- Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020

- Nghị quyết về việc quyết định Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

- Nghị quyết về việc quyết định kế hoạch đầu tư công năm 2021.

- Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư 27 công trình năm 2021.

- Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND quận năm 2021.

- Nghị quyết về việc cấp hỗ trợ gạch, cát, đá để cải tạo nâng cấp vỉa hè, đường xung quanh khu tập thể Lô 7, phường Lam Sơn và vỉa hè đường xung quanh khu tập thể Lâm Tường, phường Hồ Nam năm 2020

- Nghị quyết về cấp hỗ trợ sơn để sơn lại mặt ngoài công trình tại tuyến đường Nguyễn Công Trứ - Phường Hàng Kênh và đường Chùa Hàng - Phường Hồ Nam, Dư Hàng năm 2020.

20. Phát biểu bế mạc kỳ họp.

21. Chào cờ.

Thời gian làm việc của kỳ họp:

-  Buổi sáng, từ 8h00 - 11h00.

-  Buổi chiều, từ 14h00 - 17h00.

  • · Địa điểm: Hội trường Quận ủy.

Tin liên quan
1 2 3 
hệ thống văn bản
Thư viện ảnh
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0