image banner
DANH SÁCH ĐƯỜNG DÂY NÓNG UBND QUẬN LÊ CHÂN

DANH SÁCH ĐƯỜNG DÂY NÓNG UBND QUẬN LÊ CHÂN

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SĐT

1

NGUYỄN HOÀNG LINH

CHỦ TỊCH

0904256868

2

NGUYỄN XUÂN NGỌC

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

0982801839

3

PHẠM VIỆT ANH

PHÓ CHỦ TỊCH

0838266668

4

PHẠM VŨ QUYẾT

CHÁNH VĂN PHÒNG HĐND&UBND

0934346248

5

PHẠM THÚY UYÊN

TRƯỞNG PHÒNG NỘI VỤ

0904239814

6

NGUYỄN HỮU ĐẠI

TRƯỞNG PHÒNG TC-KH

0904389005

7

TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ

8

NGUYỄN XUÂN TÙNG

TRƯỞNG PHÒNG TƯ PHÁP

0912071073

9

NGUYỄN THỊ LỆ THỦY

TRƯỞNG PHÒNG VHTT

0912284162

10

TĂNG TIẾN DŨNG

TRƯỞNG PHÒNG LĐTB&XH

0912086594

11

NGUYỄN ĐÌNH THỤY

TRƯỞNG PHÒNG TN&MT

0904402632

12

NGÔ ĐỨC TIỆP

TRƯỞNG PHÒNG Y TẾ

0915276393

13

PHẠM SỸ TUYÊN

TRƯỞNG PHÒNG GD&ĐT

0912086588

14

NGUYỄN ĐỨC TOÀN

TRƯỞNG PHÒNG QLĐT

0913064856

15

NGUYỄN ANH THỌ 

 CHÁNH THANH TRA

0903269328

hệ thống văn bản
Thư viện ảnh
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0