image banner
Quận Lê Chân: Sơ kết đánh giá hoạt động của Ban đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội
Sáng ngày 26-7, Ủy ban nhân dân quận Lê Chân tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá hoạt động của Ban đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội quận quý II, triển khai nhiệm vụ quý III năm 2023. Đồng chí Phạm Việt Anh – Phó Chủ tịch UBND quận, Trưởng Ban đại diện Ngân hàng chính sách xã hội quận chủ trì hội nghị.

Quận Lê Chân: Sơ kết đánh giá hoạt động của Ban đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội
Sáng ngày 26-7, Ủy ban nhân dân quận Lê Chân tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá hoạt động của Ban đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội quận quý II, triển khai nhiệm vụ quý III năm 2023. Đồng chí Phạm Việt Anh – Phó Chủ tịch UBND quận, Trưởng Ban đại diện Ngân hàng chính sách xã hội quận chủ trì hội nghị.
Trong 6 tháng đầu năm, phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội quận (NHCSXH) đã bám sát Nghị quyết của Hội đồng quản trị NHCSXH, Ban đại diện Hội đồng quản trị các cấp, phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành và các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác, tập trung triển khai đồng bộ và hiệu qủa các giải pháp về tăng trưởng nguồn vốn, củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng, triển khai tốt công tác tín dụng chính sách trên địa bàn góp phần tích cực thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo đảm bảo an sinh xã hội.
Kết quả: tổng nguồn vốn trong quý II đạt 206,7 tỷ đồng, tăng 4,3 tỷ đồng so với quý I năm 2023. Tổng dư nợ đạt 202,552 tỷ đồng, tăng 16,835 tỷ đồng so với quý I. Huy động tiết kiệm dân cư, tiết kiệm qua tổ 36,918 tỷ đồng, tăng 2,539 tỷ đồng so với quý I. Công tác huy động tiền gửi tiết kiệm thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn là 19,994 tỷ đồng. Có 110/110 tổ tiết kiệm và vay vốn tham gia gửi tiền tiết kiệm, 4.093/4.224 hộ vay thực hiện gửi tiền tiết kiệm đạt 96,89% số hộ. Dư nợ ủy thác qua các tổ chức Hội là 200,772 tỷ đồng, dư nợ ủy thác chiếm 99,12% tổng dư nợ trên địa bàn quận. Hiện nay 15/15 điểm giao dịch cố định tại UBND các phường đều thực hiện nghiêm túc lịch trực, có đầy đủ bảng số liệu, bảng chức năng nhiệm vụ của Ngân hàng chính sách, công khai các chương trình tín dụng, danh sách hộ vay…
Chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm như: Bám sát và triển khai kịp thời các Nghị quyết của HĐQT NHCSXH Ban đại diện Hội đồng quản trị các cấp, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023; thực hiện chỉ tiêu kế hoạch tín dụng của quận và thành phố giao; tiếp tục rà soát, phối hợp với UBND các phường, Hội nhận ủy thác đôn đốc thu hồi các khoản vay quá hạn; tiếp tục tuyên truyền huy động tiền gửi của tổ chức, cá nhân dân cư trên địa bàn; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Ban đại diện, Hội đoàn thể quận năm 2023; tiếp tục triển khai thực hiện công tác đào tạo đối với cán bộ kiêm nhiệm, phối hợp thực hiện tín dụng chính sách năm 2023…
LA
hệ thống văn bản
Thư viện ảnh
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0