image banner
Quận Lê Chân tăng cường chỉ đạo giải quyết việc khó, tồn đọng tại địa phương

Quận Lê Chân tăng cường chỉ đạo giải quyết việc khó, tồn đọng tại địa phương


Ban Thường vụ Quận ủy Lê Chân ban hành Kế hoạch số 164-KH/QU ngày 29/11/2023 về việc phân công cán bộ được quy hoạch chức vụ cao hơn tham gia chỉ đạo giải quyết một số việc khó, mới, tồn đọng kéo dài, phức tạp tại địa phương.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra 3 chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng; 17 chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội. Sau 3 năm triển khai nghị quyết, các chỉ tiêu chủ yếu đạt kết quả tích cực, trong đó có 14/20 chỉ tiêu đạt và vượt mức kế hoạch đề ra.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, vận động người dân được quận ủy, các cấp ủy Đảng triển khai thực hiện với quyết tâm cao, có nhiều đổi mới và đạt nhiều kết quả quan trọng; một số chỉ tiêu được giao hoàn thành vượt mức kế hoạch.

Tuy nhiên, một số chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội như giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách… còn gặp nhiều khó khăn, cần sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của các cấp ủy Đảng, chính quyền mới có thể hoàn thành vượt kế hoạch được giao theo Nghị quyết Đại hội.

Anh-tin-bai

Kế hoạch số 164-KH/QU được Ban Thường vụ Quận ủy Lê Chân ban hành nhằm tập trung tháo gỡ, giải quyết dứt điểm một số nội dung công việc khó, mới, tồn động kéo dài, phức tạp tại các địa phương, đơn vị trên địa bàn.


Kế hoạch số 164-KH/QU được Ban Thường vụ Quận ủy Lê Chân ban hành nhằm tập trung tháo gỡ, giải quyết dứt điểm một số nội dung công việc khó, mới, tồn động kéo dài, phức tạp tại các địa phương, đơn vị trên địa bàn.

Với tinh thần đó, Ban Thường vụ Quận ủy Lê Chân ban hành Kế hoạch số 164-KH/QU phân công 17 đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ quận được quy hoạch chức vụ cao hơn từng nhiệm vụ cụ thể từ nay đến năm 2025 nhằm tập trung tháo gỡ, giải quyết dứt điểm một số nội dung công việc khó, mới, tồn đọng kéo dài, phức tạp tại các địa phương, đơn vị như: đẩy nhanh tiến bộ đền bù, giải phóng mặt bằng; giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách; giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án, giải quyết đơn phản ánh kiến nghị của người dân…

Ông Lâm Văn Đạt, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy Lê Chân, đơn vị được giao tham mưu cho Ban Thường vụ Quận ủy ban hành kế hoạch phân công cho biết, kế hoạch số 164-KH/QU của Ban Thường vụ Quận ủy Lê Chân được ban hành nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo chỉ đạo của quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy đối với các mặt công tác tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Thông qua việc phân công cán bộ giải quyết một số việc khó, mới, tồn đọng kéo dài, phức tạp, nhằm khuyến khích, tạo cơ hội để các cán bộ được quy hoạch chức vụ cao hơn phát huy sự năng động, sáng tạo, nâng cao năng lực giải quyết những việc khó, tồn đọng kéo dài, phức tạp, những việc mới đòi hỏi tập trung cao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

Đồng thời góp phần đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện và thử thách những cán bộ cấp quận, cấp phường được quy hoạch chức vụ cao hơn. Đây cũng là một trong những nội dung đánh giá, để xây dựng và tạo nguồn cán bộ lâu dài cho quận.

Anh-tin-bai

Lãnh đạo quận Lê Chân kiểm tra thực địa tiến độ giải phóng mặt bằng một số dự án trọng điểm trên địa bàn phường Vĩnh Niệm.


Kế hoạch cũng yêu cầu các cán bộ được phân công giải quyết việc khó, mới, tồn đọng kéo dài phức tạp định kỳ (3 tháng, 6 tháng, 1 năm) báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Quận ủy, đồng thời đề xuất hướng xử lý để Ban Thường vụ Quận ủy xem xét, cho ý kiến chỉ đạo đối với những vụ việc khó, phức tạp, vượt thẩm quyền.

Trong quá trình triển khai nếu phát sinh những nhiệm vụ mới, khó, cần phải tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Ban Thường vụ Quận ủy cho biết sẽ bổ sung và phân công thêm nhiệm vụ. Ban Tổ chức quận ủy Lê Chân sẽ phối hợp với văn phòng quận ủy theo dõi việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các cán bộ tham gia chỉ đạo giải quyết một số việc khó, mới, tồn đọng kéo dài phức tạp. Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất khi cần thiết, để đánh giá cán bộ được phân công trên cơ sở kết quả thực hiện.

Nguồn: Báo Dân trí

hệ thống văn bản
Thư viện ảnh
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0